Visionen

Det ska vara lätt att delta i offentliga upphandlingar!

Vi startade Tendium för att ändra på spelreglerna och göra det enkelt för alla som vill delta i offentliga upphandlingar.

Hur ser kraven ut? Hur hård är konkurrensen? Kan jag få lönsamhet i affären? Bara att ta reda på om det är värt att delta i en upphandling är idag resurskrävande.

Att i nästa steg skriva ett korrekt anbud är en omfattande och fortfarande till stor del manuell process som ofta kräver tillgång till en anbudsjurist.

Det är 2021. Vi tycker inte att offentlig upphandling ska behöva vara krångligare än annan försäljning.

Visionen

”Vi såg att vi kunde förbättra offentliga upphandlingar med ny teknologi”

– För mig är det här en demokratifråga. Att det är de mest lämpade leverantörerna som får uppdragen.

För att det ska hända måste anbudsprocessen förenklas så att det blir mindre resurskrävande att delta i offentliga upphandlingar.

Och nu finns teknologin som gör detta möjligt.

Vi använder de senaste genombrotten inom AI och maskininlärning för att effektivisera offentliga inköp.

Hannes Dernehl, VD och medgrundare

Gillar enklare offenliga upphandlingar med Anbudsintelligens:
Client Logo
Client Logo
Client Logo

”Upphandling 3.0”

– När jag var med och grundade Opic år 2001 publicerades offentliga upphandlingar på BBS:er, elektroniska anslagstavlor. Det var den första generationens digitala upphandlingstjänster.

Bevakningstjänster som Opic representerar den andra generationens upphandlingstjänster och är idag dominerande på marknaden.

Eftersom jag varit med från början är det en stor glädje att nu vara med som investerare i Tendium när den tredje generationens AI-drivna upphandlingstjänster dyker upp på marknaden.

Tendium erbjuder inte bara intelligent bevakning utan hjälper kunden med hela upphandlingsprocessen.

Kenth Ericson, investerare

Boka demo

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.

SV